دانشـگاه در گـنجـه ی خاطرات

خاطرات میثــاق، دانشجوی دیروز پرستــاری

هــمه چـیز دربـاره ی آزمون کـارشناسی ارشـد پرستــاری!

   ۩  چه رشته هایی می توانند در ایـن آزمون شرکت کـنند؟

دانشجویان تـرم آخر و فــارغ التحصـیلان کارشناسی رشتـه های پرســتاری ، اتـاق عمـل و هـوشبـری مجــاز به شـرکت در ایـن آزمـون هـستند.

   ۩  منابـع ایـن آزمون را چگــونه بخوانیم؟

وزارت بهداشت و درمـان آموزش پزشکی، برای آزمـون کارشناسـی ارشد رشته های علـوم پزشـکی رفـرنس های بسیاری را معرفی کـرده است. سـؤالی که در ذهــن هـر داوطلــبی پیــش می آیـد ایـن است که آیـا خـوانــدن تـمام این درسـنـامـه ها ضــروری است؟ پاسخ، مـنـفی اسـت زیــرا خـود طـراحـان نیـز عمـراً اگر موفق شوند تمــام آنـها را در طـول یک سـال بخــواننـد!!! خوانــدن تمام منـابع مـعرفی شـده از وزارت بهداشت، گـام بسیار مفـیــدی در افـزایـش و تقـویت بار علمـی و مهارت شماست امــا الـزامـاً سـنـدی برای قــبولی در ایـن آزمـون نیـست.

بـه همین منـظــور، تصمـیم بـه معرفی حـداقـــل منابـع مفــید گرفتیـم. سعی کنـید حـتماً منابع بـه روز (حداکثـر مربـوط به 2 یا 3 سال پیـش) را بخوانید مـگر اینکه منبـع بسیــار مـعـروفی باشــد (مانـند داخلی و جراحی برونر).  یکی از بهتریــن افرادی که می توانند منبـع معرفی کنند دانـشـجویان تـرم یک کارشناسی ارشد در هر رشـته ای هسـتند. از نـظر اساتید هم استفاده کنیـد. در مجموع تصـمیم بگیریــد و انتـخاب کنیـد. در مورد چکـیـده ها هم، سعی کنیـــد آنها را در مباحث مختلـف با هــم مـقایسه کنید. در نـهـایت تا می تـوانید تسـت بزنـید امــا به صـورت تجمـعی و یکباره از کل مطلب، تـا بتــواند نتایــج واقـعی تری را به شـما ارائـــه کند.  
 پرستاري داخلي و جــراحي:  بـرونــر و سـودارث
 پرستاري مـادر و نـوزاد: هـدايـت الله صـلاح زهـي
 پرستاري کـودکــان: ويلـي‌وُنــگ
 روانـپرسـتـاری: اسدی نـوقــابی (بهداشت روان1) – محسن کوشان (بهداشـت روان2)
 پرستاري بهـداشت جامـعه: پــارك (درسنامه ی پزشكی پيشگـيری و اجتماعی) – لـکاسـتـر (پـرستـاری بهداشـت جــامـعه)
 زبـان انگلـيسـی:   
 word for TOEFL 
 Reading through interaction (۲,۳ ) 3 
 English for Student of Nursing 
 English for Student of Medicine(I) 
  زبان نیمه تخصصـی شیراز    
 سـؤالات درس زبـان به صـورت عمـومي (شـامل درك متـون و واژگـان عمـومي زبـان) در سطح انگليـسي   upper ntermediatei (متــوسـط بـه بالا) برگـزار مي شـود. لذا مـعرفي منــابع بـه معنـي انحـــصار و مـحدوديت آزمـون به اين منابع نـیـست و داوطلبـان براي تـوفيـق بيشتر در آزمـون ورودي بايستــي مطالعات گسترده و مـتنـوع تـری را در زمينـه ی زبـان انگلیسی داشتـه تا به سطـح مناسبــي از احـاطه و تسلـط دســت يابــند.

  ایـن هم ضرایب هــر درس: پرستــاری داخلی و جراحی(۴) –  روان پرسـتاری (2) – پرستاری بهداشت جامــعه(۲) – بهداشت مـادران و نـوزادان(۲) – پرستـاری کـودکان(۲) – زبـان تخصصی و عمـومی(2).

   ۩  کارشناسی ارشد پرستاری چه گرایـش هـایی دارد؟

دوره ی کارشــناسی ارشد شامــل گرایش هـای آمـوزشی «پرســتاری داخلی و جراحــی» ، «پرستــاری بهداشت جامعـه» ، «پرستاری کــودکـان» ، «روانپــرسـتاری» و «مـدیریت پرسـتاری» است. از فارغ التحصیـــلان مقـاطع کارشنـاسی ارشـد و دکــترای پرستاری بیشــتر در حـوزه های آموزشی و تحقیقاتــی استقـبال می شـود. قبـولی در ارشد در مرحـله اول ارتباطی به گرایش ندارد چــون گرایش در تــرم دوم مـشخـص می شـود و هـر دانشگاهی هم سلیقه ای عمل می کنـد.

   ۩  فارغ التحـصیلان پرسـتاری، غیر از این آزمون در آزمون ارشـد کدام رشته ها می تـوانند شرکت کـنند؟

از کـارشناسی پرسـتاری می تـوان در کارشناسی ارشد 22 رشته (البته در آزمـون وزارت بهداشت) ادامه تحصیل داد که شــامل: پرســتاری – اپيـدمـيولـوژي –  آمـوزش بهـداشت – آمـار زيـستـي – رفـاه اجتمـاعي – علــوم تشريـحی – علـوم تغــذيـه – علــوم بهداشـتي در تــغذيـه – فيـزيـولوژي – كتـابـداري و اطلاع رساني پزشـكی – مـدارك پزشـكی – مديـريت خدمات بهداشتي درمـانی – مديريـت تـوانبـخشی – اقتــصاد بهــداشت (با 2 گرايـش توسعـه ی بهداشت و درمان – سياستگذاري و برنامه ريزی بهداشت و درمـان) –  نانـوتكنولوژی پزشكي – آمـوزش پزشــكي – انفـورماتيــك پـزشكي– زيست فن آوري پزشــكي – اُرگونـومـي – پرســتاري مراقبت هـاي ويـژه –  پرستـاري مراقبت هـای ويـژه نــوزادان.

 رشتـه های پرستاري مراقبت های ويــژه و پرستاری مراقبت های ويـژه ی نـوزادان جـزء گرایــش های ارشد پرسـتاری نـیسـتند و آزمـون جداگانـه ای دارند امـّـــا چـنانچه دانـشجوی این دو رشـته دروس پیـش نیاز را در مقــطع قبلی نـگذرانده باشد، ناچــار به گذرانـدن آن دروس می شود! بـرای آشـنایی بـا ماهیـت این دو رشته اینجــا را کلیک کنید.

   ۩  کـدام دانشگاه های علوم پـزشـکی، دانشجـوی کارشناسی ارشد پرستاری پذیرش می کنند؟

اهــواز (6) – ايــران(12) – تبريـز (12) – تهــران (8) – شيـراز (8) – شهـيد بهشـتي (10) – کرمـان (8) – گيلان (8) – مشـهد (8) – علـوم بهزيـستي (9) – بقـيـة الله (9) – اصفهــان (12). / کل پذیــرش: 110 نفــر

  ۩  و با بیــانی دوستــانه تـر!!

 هـر کسی سـبک خوانـدن خودش را دارد و ایـن را باید خودتـــان با بررسی گذشته و سابقه ی موفـقیت ها و شکست های خود کشف کنـید. تـوصیه می کنیــم که خلاصه برداری را فراموش نکنید و خلاصه ها را دوره ای بخوانید. بهتـر است که یک درس را کامل بخوانیــد و سپس به درس بـعدی بـروید و همینطور تا آخر ادامه بدهید. از درس هایی شروع کــنید که در آنها از همـه ضعیــف تر هستید. زبان را هم بصورت متن خــوانی (عمـومی) پـیوســته و روزمــره ادامه بدهـید.  آزمون کارشناسی ارشد پرستاری هر سال آماری نجــومی از شرکت کـنندگان را در بـر مـی گیرد اما تنـها کسانی موفــق به قبولی از این تــعداد می شوند که با پایــه ی عــلمی قـوی و بـرنـامه ریـزی منـظم تری بـرای ایـن آزمــون تلاش کرده بـاشنـد.

 امیدوارم این پـست گرهـی از سؤالاتتــان را باز کــرده باشـد! در پایان برای تمــام داوطلبان عزیـزی که بـا هـدف ارتـقــای دانـش پـرسـتاری ایــران، در این آزمـون شرکت می کنند آرزوی موفقـیت و پیروزی می کنم.    یـا علـی(ع)

    من و تــو بایــد تـو این راه ردّ خورشـیـدو بگیریـــم

                                      پای ایـن خـونه بمـونیــم پـای ایـن خــونه بـمیریــم

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۸ساعت   توسط میـثاق  |